49683

จับยี่กี รอบที่ 38

แทงเลขได้ถึง 11:15:00

ยิงเลขได้ถึง 11:17:00

ออกรางวัลใน 11:20:00

ผลรวม

264125

ลำดับ เลข สมาชิก เวลา
1 61768 ***PC19 11:12:44
2 00924 ***PC40 11:12:35
3 26284 ***PX16 11:12:26
4 71024 ***PZ22 11:12:18
5 14783 ***PX29 11:12:10
6 89342 ***PC12 11:12:01
SUPERYEEKEE วันนี้ 06-08-2021
งวด ผลรวม เลขแถวที่ 16 ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 1

1417599

48937

68662

จับยี่กี รอบที่ 2

1707770

33385

74385

จับยี่กี รอบที่ 3

1388731

63931

24800

จับยี่กี รอบที่ 4

1885435

91975

93460

จับยี่กี รอบที่ 5

1804515

72516

31999

จับยี่กี รอบที่ 6

1654511

97721

56790

จับยี่กี รอบที่ 7

1677246

69087

08159

จับยี่กี รอบที่ 8

1530042

47875

82167

จับยี่กี รอบที่ 9

1468433

23171

45262

จับยี่กี รอบที่ 10

1724847

73178

51669

จับยี่กี รอบที่ 11

1457052

55864

01188

จับยี่กี รอบที่ 12

1353551

26058

27493

จับยี่กี รอบที่ 13

1699255

95704

03551

จับยี่กี รอบที่ 14

1677347

47541

29806

จับยี่กี รอบที่ 15

1540205

17169

23036

จับยี่กี รอบที่ 16

1653378

79963

73415

จับยี่กี รอบที่ 17

1625610

63674

61936

จับยี่กี รอบที่ 18

1574370

04217

70153

จับยี่กี รอบที่ 19

1545940

40355

05585

จับยี่กี รอบที่ 20

1679947

78549

01398

จับยี่กี รอบที่ 21

1592294

62650

29644

จับยี่กี รอบที่ 22

1742076

15101

26975

จับยี่กี รอบที่ 23

1492084

39125

52959

จับยี่กี รอบที่ 24

1454420

27329

27091

จับยี่กี รอบที่ 25

1467952

13877

54075

จับยี่กี รอบที่ 26

1244794

01739

43055

จับยี่กี รอบที่ 27

1569086

98364

70722

จับยี่กี รอบที่ 28

1487764

53874

33890

จับยี่กี รอบที่ 29

1692588

09490

83098

จับยี่กี รอบที่ 30

1732323

78151

54172

จับยี่กี รอบที่ 31

1892277

10669

81608

จับยี่กี รอบที่ 32

1599236

88009

11227

จับยี่กี รอบที่ 33

1485281

33591

51690

จับยี่กี รอบที่ 34

1480706

30068

50638

จับยี่กี รอบที่ 35

1301843

03071

98772

จับยี่กี รอบที่ 36

1572152

26488

45664

จับยี่กี รอบที่ 37

1509516

49682

59834