49683

จับยี่กี รอบที่ 83

แทงเลขได้ถึง 22:30:00

ยิงเลขได้ถึง 22:32:00

ออกรางวัลใน 22:35:00

ผลรวม

682897

ลำดับ เลข สมาชิก เวลา
1 79067 ***PX30 22:28:34
2 99670 ***PZ49 22:28:25
3 81551 ***PC7 22:28:20
4 84050 ***PZ14 22:28:11
5 55841 ***PC27 22:28:06
6 66845 ***PC3 22:28:01
7 31287 ***PC40 22:27:47
8 00891 ***PZ40 22:27:38
9 11983 ***PX29 22:27:29
10 54866 ***PC33 22:27:20
11 74224 ***PX43 22:27:10
12 42622 ***PX3 22:27:01
SUPERYEEKEE วันนี้ 13-06-2021
งวด ผลรวม เลขแถวที่ 16 ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 1

1774017

95797

78220

จับยี่กี รอบที่ 2

1517904

61539

56365

จับยี่กี รอบที่ 3

1464852

22846

42006

จับยี่กี รอบที่ 4

1427189

10149

17040

จับยี่กี รอบที่ 5

1425585

91376

34209

จับยี่กี รอบที่ 6

1615286

98369

16917

จับยี่กี รอบที่ 7

1531072

41556

89516

จับยี่กี รอบที่ 8

1695328

10335

84993

จับยี่กี รอบที่ 9

1496725

10963

85762

จับยี่กี รอบที่ 10

1334879

26718

08161

จับยี่กี รอบที่ 11

1558852

94616

64236

จับยี่กี รอบที่ 12

1512330

34114

78216

จับยี่กี รอบที่ 13

1558370

09910

48460

จับยี่กี รอบที่ 14

1446948

18106

28842

จับยี่กี รอบที่ 15

1412003

02212

09791

จับยี่กี รอบที่ 16

1925437

48560

76877

จับยี่กี รอบที่ 17

1411343

18184

93159

จับยี่กี รอบที่ 18

1167594

48418

19176

จับยี่กี รอบที่ 19

1451138

13565

37573

จับยี่กี รอบที่ 20

1509975

79904

30071

จับยี่กี รอบที่ 21

1586067

24226

61841

จับยี่กี รอบที่ 22

1670519

31438

39081

จับยี่กี รอบที่ 23

1634016

92632

41384

จับยี่กี รอบที่ 24

1507556

38861

68695

จับยี่กี รอบที่ 25

1706485

70960

35525

จับยี่กี รอบที่ 26

1420046

58428

61618

จับยี่กี รอบที่ 27

1486243

95296

90947

จับยี่กี รอบที่ 28

1582938

06102

76836

จับยี่กี รอบที่ 29

1489510

37899

51611

จับยี่กี รอบที่ 30

1535653

77147

58506

จับยี่กี รอบที่ 31

1356336

25838

30498

จับยี่กี รอบที่ 32

1549551

02464

47087

จับยี่กี รอบที่ 33

1478301

61144

17157

จับยี่กี รอบที่ 34

1562224

74289

87935

จับยี่กี รอบที่ 35

1776561

69462

07099

จับยี่กี รอบที่ 36

1289384

28723

60661

จับยี่กี รอบที่ 37

1179119

58616

20503

จับยี่กี รอบที่ 38

1510401

51752

58649

จับยี่กี รอบที่ 39

1379684

45441

34243

จับยี่กี รอบที่ 40

1685984

46027

39957

จับยี่กี รอบที่ 41

1200089

28925

71164

จับยี่กี รอบที่ 42

2427219

83996

43223

จับยี่กี รอบที่ 43

1625173

53535

71638

จับยี่กี รอบที่ 44

1535619

31415

04204

จับยี่กี รอบที่ 45

1838142

04920

33222

จับยี่กี รอบที่ 46

1443524

36363

07161

จับยี่กี รอบที่ 47

1527227

35749

91478

จับยี่กี รอบที่ 48

1516295

20118

96177

จับยี่กี รอบที่ 49

1714066

06256

07810

จับยี่กี รอบที่ 50

1377333

69757

07576

จับยี่กี รอบที่ 51

1364043

86543

77500

จับยี่กี รอบที่ 52

1561653

94175

67478

จับยี่กี รอบที่ 53

1426110

55429

70681

จับยี่กี รอบที่ 54

1869314

92000

77314

จับยี่กี รอบที่ 55

1618501

64762

53739

จับยี่กี รอบที่ 56

1790449

87282

03167

จับยี่กี รอบที่ 57

1621165

35927

85238

จับยี่กี รอบที่ 58

1868662

24240

44422

จับยี่กี รอบที่ 59

1424064

44781

79283

จับยี่กี รอบที่ 60

1830027

90511

39516

จับยี่กี รอบที่ 61

1586048

55381

30667

จับยี่กี รอบที่ 62

1528854

86696

42158

จับยี่กี รอบที่ 63

1335959

41230

94729

จับยี่กี รอบที่ 64

1514008

29718

84290

จับยี่กี รอบที่ 65

1632051

97458

34593

จับยี่กี รอบที่ 66

1564894

09082

55812

จับยี่กี รอบที่ 67

1649079

07044

42035

จับยี่กี รอบที่ 68

1590404

39119

51285

จับยี่กี รอบที่ 69

1706222

50567

55655

จับยี่กี รอบที่ 70

1295836

42046

53790

จับยี่กี รอบที่ 71

1446283

11728

34555

จับยี่กี รอบที่ 72

1559180

34226

24954

จับยี่กี รอบที่ 73

1285335

01415

83920

จับยี่กี รอบที่ 74

1483269

31415

51854

จับยี่กี รอบที่ 75

1318131

16089

02042

จับยี่กี รอบที่ 76

1456372

43277

13095

จับยี่กี รอบที่ 77

1703783

93582

10201

จับยี่กี รอบที่ 78

1409601

69723

39878

จับยี่กี รอบที่ 79

1839543

32861

06682

จับยี่กี รอบที่ 80

1618366

11850

06516

จับยี่กี รอบที่ 81

1207205

53110

54095

จับยี่กี รอบที่ 82

1650827

99604

51223