49683

จับยี่กี รอบที่ 72

แทงเลขได้ถึง 19:45:00

ยิงเลขได้ถึง 19:47:00

ออกรางวัลใน 19:50:00

ผลรวม

ลำดับ เลข สมาชิก เวลา
1 84412 ***PC34 19:46:42
2 58807 ***PZ44 19:46:33
3 26564 ***PX13 19:46:23
4 23111 ***PC12 19:46:16
5 26250 ***PC33 19:46:08
6 72287 ***PC50 19:46:01
7 45431 ***PZ34 19:45:49
8 20024 ***PC16 19:45:41
9 72433 ***PZ43 19:45:31
10 49803 ***PZ32 19:45:21
11 92769 ***PX18 19:45:11
12 35672 ***PZ40 19:45:01
13 31422 ***PC21 19:44:34
14 71950 ***PX43 19:44:26
15 36440 ***PX50 19:44:16
16 84288 ***PX46 19:44:11
17 50904 ***PC47 19:44:06
18 43063 ***PX18 19:44:01
19 12805 ***PX9 19:43:33
20 16290 ***PZ46 19:43:27
SUPERYEEKEE วันนี้ 07-03-2021
งวด ผลรวม เลขแถวที่ 16 ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 1

1622825

98446

24379

จับยี่กี รอบที่ 2

1629577

28178

01399

จับยี่กี รอบที่ 3

1523586

85132

38454

จับยี่กี รอบที่ 4

1388633

87300

01333

จับยี่กี รอบที่ 5

1551018

09789

41229

จับยี่กี รอบที่ 6

1803272

99741

03531

จับยี่กี รอบที่ 7

1337248

22611

14637

จับยี่กี รอบที่ 8

1469776

54619

15157

จับยี่กี รอบที่ 9

1495430

47040

48390

จับยี่กี รอบที่ 10

1476230

48854

27376

จับยี่กี รอบที่ 11

1326317

21899

04418

จับยี่กี รอบที่ 12

1517849

06206

11643

จับยี่กี รอบที่ 13

1647079

52022

95057

จับยี่กี รอบที่ 14

1730331

98517

31814

จับยี่กี รอบที่ 15

1614753

70678

44075

จับยี่กี รอบที่ 16

1531703

68857

62846

จับยี่กี รอบที่ 17

1657960

33801

24159

จับยี่กี รอบที่ 18

1595725

05680

90045

จับยี่กี รอบที่ 19

1418205

98720

19485

จับยี่กี รอบที่ 20

1468504

20943

47561

จับยี่กี รอบที่ 21

1431366

58540

72826

จับยี่กี รอบที่ 22

1554306

17275

37031

จับยี่กี รอบที่ 23

1744202

99649

44553

จับยี่กี รอบที่ 24

1610109

12652

97457

จับยี่กี รอบที่ 25

1382115

51856

30259

จับยี่กี รอบที่ 26

1482786

22596

60190

จับยี่กี รอบที่ 27

1534844

65961

68883

จับยี่กี รอบที่ 28

1330666

05302

25364

จับยี่กี รอบที่ 29

1518875

15028

03847

จับยี่กี รอบที่ 30

1537555

61331

76224

จับยี่กี รอบที่ 31

1681082

61019

20063

จับยี่กี รอบที่ 32

1415758

17038

98720

จับยี่กี รอบที่ 33

1445083

94182

50901

จับยี่กี รอบที่ 34

1510366

11864

98502

จับยี่กี รอบที่ 35

1331197

25634

05563

จับยี่กี รอบที่ 36

1704806

46825

57981

จับยี่กี รอบที่ 37

1570748

95364

75384

จับยี่กี รอบที่ 38

1476038

52893

23145

จับยี่กี รอบที่ 39

1680461

82740

97721

จับยี่กี รอบที่ 40

1605669

73011

32658

จับยี่กี รอบที่ 41

1813146

02067

11079

จับยี่กี รอบที่ 42

1742770

26842

15928

จับยี่กี รอบที่ 43

1701547

61472

40075

จับยี่กี รอบที่ 44

1821317

68126

53191

จับยี่กี รอบที่ 45

1738482

47217

91265

จับยี่กี รอบที่ 46

1468993

05937

63056

จับยี่กี รอบที่ 47

1780970

88865

92105

จับยี่กี รอบที่ 48

1530019

28204

01815

จับยี่กี รอบที่ 49

1474197

37837

36360

จับยี่กี รอบที่ 50

1449326

40628

08698

จับยี่กี รอบที่ 51

1799769

50715

49054

จับยี่กี รอบที่ 52

1273497

79744

93753

จับยี่กี รอบที่ 53

1629515

46774

82741

จับยี่กี รอบที่ 54

1486961

82553

04408

จับยี่กี รอบที่ 55

1780891

90940

89951

จับยี่กี รอบที่ 56

1594927

09567

85360

จับยี่กี รอบที่ 57

1346824

55147

91677

จับยี่กี รอบที่ 58

1630835

32582

98253

จับยี่กี รอบที่ 59

1445385

50288

95097

จับยี่กี รอบที่ 60

1413751

99968

13783

จับยี่กี รอบที่ 61

1452230

96784

55446

จับยี่กี รอบที่ 62

1443332

82077

61255

จับยี่กี รอบที่ 63

1283845

06004

77841

จับยี่กี รอบที่ 64

1744672

48804

95868

จับยี่กี รอบที่ 65

1569126

28575

40551

จับยี่กี รอบที่ 66

1547930

77066

70864

จับยี่กี รอบที่ 67

1306476

18288

88188

จับยี่กี รอบที่ 68

1520917

50101

70816

จับยี่กี รอบที่ 69

1520420

67753

52667

จับยี่กี รอบที่ 70

1440319

13096

27223

จับยี่กี รอบที่ 71

1911111

25964

85147