49683

จับยี่กี รอบที่ 19

แทงเลขได้ถึง 06:30:00

ยิงเลขได้ถึง 06:32:00

ออกรางวัลใน 06:35:00

ผลรวม

775237

ลำดับ เลข สมาชิก เวลา
1 24608 ***PC45 06:28:38
2 67473 ***PZ23 06:28:28
3 86188 ***PZ9 06:28:20
4 95192 ***PZ17 06:28:13
5 92668 ***PX39 06:28:08
6 88086 ***PX42 06:28:02
7 71199 ***PC20 06:27:44
8 66195 ***PC5 06:27:34
9 56559 ***PX44 06:27:24
10 13708 ***PZ45 06:27:19
11 97530 ***PZ20 06:27:09
12 15831 ***PZ7 06:27:01
SUPERYEEKEE วันนี้ 28-09-2021
งวด ผลรวม เลขแถวที่ 16 ผลรางวัล

จับยี่กี รอบที่ 1

1483035

59340

23695

จับยี่กี รอบที่ 2

1685896

29631

56265

จับยี่กี รอบที่ 3

1428724

96827

31897

จับยี่กี รอบที่ 4

1751651

25970

25681

จับยี่กี รอบที่ 5

1548586

55370

93216

จับยี่กี รอบที่ 6

1591572

23124

68448

จับยี่กี รอบที่ 7

1682080

81877

00203

จับยี่กี รอบที่ 8

1506153

49180

56973

จับยี่กี รอบที่ 9

1609021

31128

77893

จับยี่กี รอบที่ 10

1276499

56240

20259

จับยี่กี รอบที่ 11

1324466

36912

87554

จับยี่กี รอบที่ 12

1580142

14503

65639

จับยี่กี รอบที่ 13

1392724

89537

03187

จับยี่กี รอบที่ 14

1904614

07475

97139

จับยี่กี รอบที่ 15

1424275

55525

68750

จับยี่กี รอบที่ 16

1474264

15518

58746

จับยี่กี รอบที่ 17

1628538

29041

99497

จับยี่กี รอบที่ 18

1576879

11692

65187